096300 سامانه پلیس امنیت اقتصادی فراجا جهت دریافت اطلاعات و اخبار مردم

096300 سامانه ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی فراجا جهت دریافت اطلاعات و اخبار مردم در راستای مقابله و مبارزه با مفاسد و جرایم اقتصادی است.
ادامه مطلب