تصویر پیش فرض

sefrdoyek.ir

دستگیری 604 سارق و مالخر در شصتمین طرح رعد پلیس

دستگیری 604 سارق و مالخر در شصتمین طرح رعد پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در ستاد پلیس پیشگیری فاتب با حضور سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ.

طرح رعد 60 پلیس پیشگیری شصتمین مرحله طرح فاتب

دستگیری 604 سارق و مالخر در شصتمین مرحله طرح رعد پلیس پیشگیری پایتخت.فرمانده انتظامی تهران بزرگ در مرحله 60 طرح رعد از دستگیری 604 سارق و مالخر خبر داد.

کشف پنجاه و هشت دستگاه طلایاب غیر مجاز توسط پلیس فاتب

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از کشف پنجاه و هشت دستگاه طلایاب خارجی و غیر مجاز در پایتخت خبر داد و گفت:کارشناسان ارزش اموال کشف شده را دو میلیارد ریال اعلام کردند.

آدم ربایی پزشک سرشناس برای سرقت و اخاذی در شرق تهران

آدم ربایی پزشک سرشناس برای سرقت و اخاذی در شرق تهران و دستگیری عاملین توسط پلیس آگاهی پایتخت.رئیس پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری عاملان آدم‌ ربایی پزشک سرشناس تهران خبر داد‌.