تصویر پیش فرض

sefrdoyek.ir

رزمایش نوروزی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در پایتخت

رزمایش نوروزی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ توسط پلیس پایتخت با حضور سردار احمدرضا رادان فراجا و سردار عباسعلی محمدیان فاتب اجرا شد.