پنجاه و پنجمین طرح رعد پلیس پیشگیری تهران بزرگ

اجرای پنجاه و پنجمین طرح رعد پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با حضور سردار سرتیپ حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ در محل پلیس پیشگیری تهران بزرگ صبح روز سه شنبه بیستم اردیبهشت هزاروچهارصدویک.
Rate this post

اجرای پنجاه و پنجمین طرح رعد پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با حضور سردار سرتیپ حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ و سرهنگ جلیل موقوفه ای رئیس پلیس پیشگیری در محل ستاد پلیس پیشگیری تهران بزرگ صبح روز سه شنبه بیستم اردیبهشت هزار و چهارصد و یک.گزارش تصویری پایگاه خبری صفر دو یک.

پنجاه و پنجمین مرحله طرح رعد پلیس پیشگیری تهران بزرگ
پنجاه و پنجمین مرحله طرح رعد پلیس پیشگیری تهران بزرگ
پنجاه و پنجمین مرحله طرح رعد پلیس پیشگیری تهران بزرگ دستگیری سارق دزد گوشی قاپ
پنجاه و پنجمین مرحله طرح رعد پلیس پیشگیری تهران بزرگ دستگیری سارق دزد گوشی قاپ
پنجاه و پنجمین مرحله طرح رعد پلیس پیشگیری تهران بزرگ دستگیری سارق دزد گوشی قاپ با حضور سردار رحیمی
پنجاه و پنجمین مرحله طرح رعد پلیس پیشگیری تهران بزرگ دستگیری سارق دزد گوشی قاپ با حضور سردار رحیمی
پنجاه و پنجمین مرحله طرح رعد پلیس پیشگیری تهران بزرگ توقیف خودروهای مزاحم نوامیس و برخورد با دوردور
پنجاه و پنجمین مرحله طرح رعد پلیس پیشگیری تهران بزرگ توقیف خودروهای مزاحم نوامیس و برخورد با دوردور
سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ پنجاه و پنجمین طرح رعد پلیس پیشگیری تهران بزرگ
سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ پنجاه و پنجمین طرح رعد پلیس پیشگیری تهران بزرگ
دستگیری سارقین موبایل قاپ پنجاه و پنجمین طرح رعد پلیس پیشگیری تهران بزرگ
دستگیری سارقین موبایل قاپ پنجاه و پنجمین طرح رعد پلیس پیشگیری تهران بزرگ
تصاویر طرح رعد پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ دستگیری سارق منزل
تصاویر طرح رعد پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ دستگیری سارق منزل
دستگیری فروشندگان مشروبات الکلی کلانتری پلیس پیشگیری تهران بزرگ طرح رعد پنجاه و پنج
دستگیری فروشندگان مشروبات الکلی کلانتری پلیس پیشگیری تهران بزرگ طرح رعد پنجاه و پنج
شلیک گلوله پای سارق موبایل قاپ توسط پلیس پیشگیری کلانتری تهران بزرگ
شلیک گلوله پای سارق موبایل قاپ توسط پلیس پیشگیری کلانتری تهران بزرگ
توقیف خودروهای دور دور مزاحمین نوامیس و آلودگی صوتی پلیس پیشگیری تهران بزرگ کلانتری نیاوران
توقیف خودروهای دور دور مزاحمین نوامیس و آلودگی صوتی پلیس پیشگیری تهران بزرگ کلانتری نیاوران
سردار سرتیپ حسیم رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ پنجاه و پنجمین طرح رعد پلیس پیشگیری تهران بزرگ
سردار سرتیپ حسیم رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ پنجاه و پنجمین طرح رعد پلیس پیشگیری تهران بزرگ
دستگیری سارقین موبایل قاپ و دزد گوشی توسط پلیس پیشگیری تهران بزرگ
دستگیری سارقین موبایل قاپ و دزد گوشی توسط پلیس پیشگیری تهران بزرگ
کشف آرد احتکار شده توسط کلانتری پلیس پیشگیری تهران بزرگ طرح رعد
کشف آرد احتکار شده توسط کلانتری پلیس پیشگیری تهران بزرگ طرح رعد
به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
sefrdoyek.ir
مطالب: 365

یک پاسخ ارائه کنید