طرح اقتدار پلیس پایتخت رونمایی از شلوارهای عجیب غربی

طرح اقتدار پلیس پایتخت رونمایی از شلوارهای عجیب غربی در هشتمین طرح اقتدار پلیس اماکن امنیت عمومی و پلیس فتا پایتخت با حضور سردار رحیمی.
ادامه مطلب

هشتمین طرح اقتدار پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ

هشتمین طرح اقتدار پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ و دستگیری ۱۲۴ نفر از اوباش سطح‌ دار پایتخت با حضور سردار رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ.
ادامه مطلب

کشف انبار سرم توسط پلیس اماکن تهران بزرگ سرهنگ مرادی

کشف انبار سرم توسط پلیس اماکن فرماندهی انتظامی تهران بزرگ فاتب سرهنگ نادر مرادی رئیس پلیس اماکن معاونت نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت پایتخت.
ادامه مطلب