برخورد قاطع پلیس با سارقین خشن و حکم محاربه

برخورد قاطع پلیس با سارقین خشن و حکم محاربه قوه قضاییه در موارد ویژه از زبان سرهنگ علی ولیپور گودرزی در طرح کاشف تشدید برخورد با سارقان.
ادامه مطلب

بازسازی صحنه سرقت مسلحانه از بانک توسط پلیس آگاهی

بازسازی صحنه سرقت مسلحانه از بانک توسط پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ پایگاه سوم پلیس آگاهی پایتخت دستگیری سارق مسلح در شهر مرزی.
ادامه مطلب

اجرای طرح مشترک پلیس آگاهی و پیشگیری تهران بزرگ فاتب

اجرای طرح مشترک پلیس آگاهی و پیشگیری تهران بزرگ طرح کاشف و رعد سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران و پلیس های تخصصی آگاهی و پیشگیری پایتخت.
ادامه مطلب

دستگیری سارق مسلح در کمتر از 2 ساعت توسط پلیس پایتخت

دستگیری سارق مسلح در کمتر از 2 ساعت توسط پلیس پایتخت در طرح رعد پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با حضور سردار حسین رحیمی رئیس پلیس.
ادامه مطلب