گلوله پلیس پاسخ قاطع و کوبنده در حین ارتکاب جرم اراذل اوباش می باشد

گلوله پلیس پاسخ قاطع و کوبنده در حین ارتکاب جرم اراذل اوباش می باشد سرهنگ سعید راستی رئیس مرکز عملیات سازمان اطلاعات پلیس تهران بزرگ.
5/5 - (1 امتیاز)

گلوله پلیس پاسخ قاطع و کوبنده در حین ارتکاب جرم اراذل اوباش می باشد سرهنگ سعید راستی رئیس مرکز عملیات سازمان اطلاعات پلیس پایتخت از برخورد قاطع پلیس با افراد شرور گفت.

گلوله پلیس پاسخ قاطع و کوبنده در حین ارتکاب جرم اراذل اوباش می باشد سرهنگ سعید راستی رئیس مرکز عملیات سازمان اطلاعات پلیس پایتخت
گلوله پلیس پاسخ قاطع و کوبنده در حین ارتکاب جرم اراذل اوباش می باشد سرهنگ سعید راستی سازمان اطلاعات فاتب
گلوله پلیس پاسخ قاطع و کوبنده در حین ارتکاب جرم اراذل اوباش می باشد سرهنگ سعید راستی سازمان اطلاعات فاتب

سازمان اطلاعات فراجا با نام دیگر سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازمانی اطلاعاتی زیر نظر فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است که در سال ۱۴۰۰ با تغییر ساختار سازمانی نیروی انتظامی تشکیل شد و وظایف رکن دوم فرماندهی انتظامی که شامل پشتیبانی اطلاعاتی فرماندهی انتظامی از هر لحاظ،حفظ آمادگی‌ های لازم برای انجام هرگونه مأموریت‌ های محوله،توسعه وضعیت سازمانی با نیازمندی‌ های زمان و مکان،جذب نیرو و تربیت پرسنل مورد نظر،برقراری پوشش اطلاعاتی کارآمد در حیطه مرزهای کشور،انجام تحقیقات و پژوهش‌ های مرتبط و تهیه و تدوین مدارک تخصصی مربوط می‌شود را بر عهده دارد و در پایتخت سرهنگ پیام کاویانی ریاست سازمان اطلاعات پلیس تهران بزرگ را بر عهده دارد.

سعید راستی رئیس مرکز عملیات سازمان اطلاعات پلیس پایتخت در حاشیه بازسازی صحنه شرارت اوباش در خیابان قصرالدشت از برخورد قاطع و شلیک گلوله به اوباش در حین ارتکاب جرم گفت.

به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
sefrdoyek.ir
مطالب: 365

یک پاسخ ارائه کنید