دستگیری باند سارقین لوازم خودرو کلانتری 119 مهرآباد

دستگیری باند سارقین لوازم خودرو کلانتری 119 مهرآباد پلیس پیشگیری تهران بزرگ اعضا باند سارق و مالخر به بیش از 100 فقره سرقت اعتراف نمودند.
4/5 - (4 امتیاز)

دستگیری باند حرفه ای سارقین لوازم خودرو کلانتری 119 مهرآباد پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ این باند چند نفره متشکل از سارق مالخر و به صورت گسترده اقدام به سرقت محتویات خودرو می نمودند و با بیش از 100 فقره اعتراف دستگیر شدند.یکی از اعضا باند از رتبه داران کنکور در سال های گذشته می باشد.

دستگیری باند سارقین لوازم خودرو کلانتری 119 مهرآباد پلیس پیشگیری تهران بزرگ سارق مالخر
دستگیری باند سارقین لوازم خودرو کلانتری 119 مهرآباد پلیس پیشگیری تهران بزرگ سرهنگ موقوفه ای
دستگیری باند سارقین لوازم خودرو کلانتری 119 مهرآباد پلیس پیشگیری تهران بزرگ سرهنگ موقوفه ای
دستگیری باند سارقین لوازم خودرو کلانتری 119 مهرآباد پلیس پیشگیری پایتخت سارق مالخر حرفه ای
دستگیری باند سارقین لوازم خودرو کلانتری 119 مهرآباد پلیس پیشگیری پایتخت سارق مالخر حرفه ای
گزارش تصویری دستگیری باند سارقین لوازم خودرو کلانتری 119 مهرآباد پلیس پایتخت
گزارش تصویری دستگیری باند سارقین لوازم خودرو کلانتری 119 مهرآباد پلیس پایتخت
دستگیری سارقین حرفه ای لوازم محتویات خودرو پلیس پیشگیری تهران بزرگ کلانتری مهرآباد
دستگیری سارقین حرفه ای لوازم محتویات خودرو پلیس پیشگیری تهران بزرگ کلانتری مهرآباد
گزارش دستگیری باند سارقین لوازم خودرو کلانتری 119 مهرآباد پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ
گزارش دستگیری باند سارقین لوازم خودرو کلانتری 119 مهرآباد پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ
پلیس پیشگیری پایتخت دستگیری سارقین حرفه ای لوازم خودرو کلانتری مهرآباد سرکلانتری پنجم
پلیس پیشگیری پایتخت دستگیری سارقین حرفه ای لوازم خودرو کلانتری مهرآباد سرکلانتری پنجم
به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
sefrdoyek.ir
مطالب: 384

یک پاسخ ارائه کنید