نشست خبری فرمانده انتظامی تهران بزرگ سردار محمدیان

نشست خبری فرمانده انتظامی تهران بزرگ سردار محمدیان در خصوص افزایش امنیت در سال آینده و اقتدامات پلیس پایتخت در چهارشنبه سوری در ستاد فاتب.
ادامه مطلب

مواد محترقه غیرمجاز و خطرناک طرح اقتدار پلیس امنیت

مواد محترقه غیرمجاز و خطرناک طرح اقتدار پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ و لزوم گزارش شهروندان به پلیس 110 در چهارشنبه سوری.
ادامه مطلب