دستگیری دایی و خواهرزاده سارق توسط پلیس پیشگیری

دستگیری دایی و خواهرزاده سارق اماکن خصوصی با خودروی سرقتی ساختگی توسط سرکلانتری یازدهم پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در طرح رعد 57.
ادامه مطلب