دستگیری سارقی توسط پلیس آگاهی که پس از 8 سال زندان قصد ندارد سرقت را رها کند

دستگیری سارقی توسط پلیس آگاهی که پس از 8 سال زندان قصد ندارد سرقت را رها کند در گفتگو با سارق حرفه ای کیف گوشی وی عنوان می کند قصد توبه دارد.
1.3/5 - (3 امتیاز)

دستگیری سارقی توسط پلیس آگاهی که پس از 8 سال زندان قصد ندارد سرقت را رها کند در گفتگو با سارق حرفه ای کیف گوشی وی عنوان می کند قصد توبه دارد.

دستگیری سارقی توسط پلیس آگاهی که پس از 8 سال زندان قصد ندارد سرقت را رها کند
دستگیری سارقی توسط پلیس آگاهی تهران بزرگ که پس از 8 سال زندان قصد ندارد سرقت را رها کند
دستگیری سارقی توسط پلیس آگاهی تهران بزرگ که پس از 8 سال زندان قصد ندارد سرقت را رها کند
به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
sefrdoyek.ir
مطالب: 348

یک پاسخ ارائه کنید