کشف شمشیر و سلاح های جنگی پیشرفته از اراذل اوباش

کشف شمشیر و سلاح های جنگی پیشرفته از اراذل اوباش در طرح اقتدار پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ کشفیات شامل شمشیر هایی با طول بیش از یک متر انواع سلاح های جنگی چاقو قمه پنجه بکس نارنجک دودزا با حضور سردار رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ و سرهنگ کاویانی رئیس پلیس امنیت عمومی فاتب.
Rate this post

کشف شمشیر و سلاح های جنگی پیشرفته از اراذل اوباش در طرح اقتدار پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ کشفیات شامل شمشیر هایی با طول بیش از یک متر انواع سلاح های جنگی چاقو قمه پنجه بکس نارنجک دودزا با حضور سردار رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ و سرهنگ کاویانی رئیس پلیس امنیت عمومی فاتب گزارش اختصاصی پایگاه خبری صفر دو یک.

کشف شمشیر 1 متری از اراذل اوباش و تجهیزات جنگی طرح پلیس امنیت تهران بزرگ

در اولین مرحله از طرح اقتدار سال 1401 278 نفر از اراذل و اوباش و مزاحمین نوامیس و محلات در تهران بزرگ دستگیری شدند.

کشف شمشیر و تجهیزات سلاح های جنگی پیشرفته از اراذل اوباش طرح اقتدار پلیس امنیت
کشف شمشیر و تجهیزات سلاح های جنگی پیشرفته از اراذل اوباش طرح اقتدار پلیس امنیت
به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
sefrdoyek.ir
مطالب: 365

یک پاسخ ارائه کنید