هشدار سردار محمدیان به مالخرین لوازم سرقتی تهران بزرگ

هشدار سردار محمدیان به مالخرین لوازم سرقتی در پایتخت سردار عباسعلی محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ از دستگیری ویژه مالخران خبر داد.
4/5 - (2 امتیاز)

هشدار سردار محمدیان به مالخرین و خریداران لوازم سرقتی تهران.سردار محمدیان با اشاره به مشخص بودن ظاهر لوازم سرقتی و خرید آن ها توسط مالخران هشدار برخورد جدی با مالخران را داد و همچنین در ادامه به قطع چرخه سرقت در صورت نبودن مالخر تاکید داشتند.

هشدار سردار محمدیان به مالخرین خریداران لوازم سرقتی تهران رئیس پلیس پایتخت از دستگیری و شناسایی مالخران خبر داد
هشدار سردار محمدیان به مالخرین خریداران لوازم سرقتی تهران دستگیری مالخر سارق پایتخت
هشدار سردار محمدیان به مالخرین خریداران لوازم سرقتی تهران دستگیری مالخر سارق پایتخت
هشدار سردار محمدیان به مالخرین خریداران لوازم سرقتی تهران رئیس پلیس پایتخت سردار عباسعلی محمدیان
هشدار سردار محمدیان به مالخرین خریداران لوازم سرقتی تهران رئیس پلیس پایتخت سردار عباسعلی محمدیان
به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
sefrdoyek.ir
مطالب: 397

یک پاسخ ارائه کنید