فوریت پلیسی 197 فرماندهی انتظامی تهران بزرگ

فوریت پلیسی 197 فرماندهی انتظامی تهران بزرگ رسیدگی بازرسی و نظارت حضوری به شکایت انتقاد پیشنهاد تقدیر از عملکرد پلیس علاوه بر ثبت تلفنی.
4.5/5 - (2 امتیاز)

فوریت پلیسی 197 فرماندهی انتظامی تهران بزرگ رسیدگی حضوری به شکایت انتقاد پیشنهاد تقدیر از عملکرد پلیس پایتخت.سامانه بازرسی 197 پلیس تهران بزرگ علاوه بر ثبت تلفنی پیام های مردمی در اقدامی بسیار مفید و جالب به صورت میدانی اقدام به رسیدگی به تماس های مردمی می نماید.

فوریت پلیسی 197 فرماندهی انتظامی تهران بزرگ رسیدگی حضوری به شکایت انتقاد پیشنهاد تقدیر عملکرد پلیس
فوریت پلیسی 197 فرماندهی انتظامی تهران بزرگ بازرسی رسیدگی حضوری به شکایت انتقاد پیشنهاد تقدیر از عملکرد پلیس پایتخت
فوریت پلیسی 197 فرماندهی انتظامی تهران بزرگ بازرسی رسیدگی حضوری به شکایت انتقاد پیشنهاد تقدیر از عملکرد پلیس پایتخت
فوریت پلیسی 197 فرماندهی انتظامی تهران بزرگ بازرسی رسیدگی به شکایت انتقاد پیشنهاد تقدیر از عملکرد پلیس پایتخت
فوریت پلیسی 197 فرماندهی انتظامی تهران بزرگ بازرسی رسیدگی به شکایت انتقاد پیشنهاد تقدیر از عملکرد پلیس پایتخت
به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
sefrdoyek.ir
مطالب: 365

یک پاسخ ارائه کنید