عملیات کشف 568 کیلو موادمخدر حشیش تریاک پلیس پایتخت

عملیات کشف 568 کیلوگرم موادمخدر تریاک و حشیش توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت در عملیات پلیسی و اطلاعاتی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ.
2.8/5 - (5 امتیاز)

عملیات کشف 568 کیلوگرم موادمخدر تریاک و حشیش توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ در عملیات پلیسی و اطلاعاتی در پایتخت.

عملیات کشف 568 کیلوگرم موادمخدر توسط پلیس پایتخت فرماندهی انتظامی تهران بزرگ
عملیات کشف 568 کیلوگرم تریاک و حشیش موادمخدر توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ
عملیات کشف 568 کیلوگرم تریاک و حشیش موادمخدر توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ
کشف تریاک در طرح و عملیات پلیسی پلیس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ
کشف تریاک در طرح و عملیات پلیسی پلیس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ
کشف حشیش در طرح و عملیات پلیسی پلیس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ
کشف حشیش در طرح و عملیات پلیسی پلیس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ
به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
sefrdoyek.ir
مطالب: 397

یک پاسخ ارائه کنید