طرح کاشف جدید پلیس آگاهی تهران بزرگ

طرح کاشف جدید پلیس آگاهی تهران بزرگ گزارش تصویری و عکس های خبری طرح کاشف از دستگیری سارقین و مالخران پایتخت با حضور سرهنگ علی ولیپور گودرزی.
3.3/5 - (3 امتیاز)

طرح کاشف جدید پلیس آگاهی تهران بزرگ با محوریت تشدید برخورد و دستگیری سارقین و مالخران در محل ستاد پلیس آگاهی تهران با حضور سرهنگ علی ولیپور گودرزی رئیس پلیس آگاهی پایتخت برگزار شد.

طرح کاشف جدید پلیس آگاهی تهران بزرگ و برخورد قاطع با سارقین و مالخران
طرح کاشف جدید پلیس آگاهی تهران بزرگ و برخورد قاطع با سارقین و مالخران
طرح کاشف جدید پلیس آگاهی تهران بزرگ و برخورد قاطع با سارقین و مالخران
طرح کاشف جدید پلیس آگاهی تهران بزرگ و برخورد قاطع با سارقین خشن و مالخران سرهنگ علی ولیپور گودرزی
طرح کاشف جدید پلیس آگاهی تهران بزرگ و برخورد قاطع با سارقین خشن و مالخران سرهنگ علی ولیپور گودرزی
طرح کاشف جدید پلیس آگاهی تهران بزرگ تصاویر و گزارش تصویری دستگیری سارق مالخر
طرح کاشف جدید پلیس آگاهی تهران بزرگ تصاویر و گزارش تصویری دستگیری سارق مالخر
به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
sefrdoyek.ir
مطالب: 348

یک پاسخ ارائه کنید