طرح برخور با سارقین زورگیران حاملین سلاح سرد پلیس

طرح برخور با سارقین زورگیران حاملین سلاح سرد توسط پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در سراسر پایتخت توسط تیم های عملیاتی اجرا شد در این طرح که شبانه روزی در حال اجرا می باشد دستگیری و برخورد قاطع با سارقین زورگیر خصوص زورگیران بعنف و حاملین سلاح های سرد مانند چاقو قمه شمشیر گرز و ... در دستور کار پلیس پایتخت می باشد.
Rate this post

طرح برخور با سارقین زورگیران حاملین سلاح سرد توسط پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در سراسر پایتخت توسط تیم های عملیاتی اجرا شد در این طرح که شبانه روزی در حال اجرا می باشد دستگیری و برخورد قاطع با سارقین زورگیر خصوص زورگیران بعنف و حاملین سلاح های سرد مانند چاقو قمه شمشیر گرز و … در دستور کار پلیس پایتخت می باشد.

طرح برخور با سارقین زورگیران حاملین سلاح سرد قمه چاقو گرز شمشیر توسط پلیس پیشگیری تهران بزرگ سرهنگ محمدقاسم طرهانی جانشین رئیس پلیس
طرح برخور با سارقین زورگیران حاملین سلاح سرد پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ سرهنگ محمدقاسم طرهانی جانشین رئیس پلیس
طرح برخور با سارقین زورگیران حاملین سلاح سرد پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ سرهنگ محمدقاسم طرهانی جانشین رئیس پلیس
طرح برخور با سارقین زورگیران حاملین سلاح سرد چاقو قمه شمشیر گرز پلیس پیشگیری تهران بزرگ دستگیری سارق زورگیر
طرح برخور با سارقین زورگیران حاملین سلاح سرد چاقو قمه شمشیر گرز پلیس پیشگیری تهران بزرگ دستگیری سارق زورگیر
طرح برخور با سارقین بعتف زورگیران حاملین سلاح سرد قمه چاقو شمشیر دستگیری اراذل اوباش توسط پلیس پیشگیری تهران بزرگ
طرح برخور با سارقین بعتف زورگیران حاملین سلاح سرد قمه چاقو شمشیر دستگیری اراذل اوباش توسط پلیس پیشگیری تهران بزرگ
به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
sefrdoyek.ir
مطالب: 365

یک پاسخ ارائه کنید