سرهنگ کارآگاه گودرز داوری از دستگیری سارقان تلفن همراه توسط پلیس آگاهی خبر داد

سرهنگ کارآگاه گودرز داوری رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری باند سارقان تلفن همراه خبر داد که با زورگیری سرقت گوشی می کردند.
2.7/5 - (13 امتیاز)

سرهنگ کارآگاه گودرز داوری رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری باند سارقان تلفن همراه خبر داد که با زورگیری سرقت گوشی می کردند.

سرهنگ کارآگاه گودرز داوری رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ دستگیری سارقان تلفن همراه
سرهنگ کارآگاه گودرز داوری از دستگیری سارقان تلفن همراه خبر داد رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ
سرهنگ کارآگاه گودرز داوری از دستگیری سارقان تلفن همراه خبر داد رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ
رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ سرهنگ کارآگاه گودرز داوری دستگیری سارقان تلفن همراه
رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ سرهنگ کارآگاه گودرز داوری دستگیری سارقان تلفن همراه
دستگیری سارقان تلفن همراه پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ سرهنگ گودرز داوری
دستگیری سارقان تلفن همراه پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ سرهنگ گودرز داوری
به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
sefrdoyek.ir
مطالب: 397

یک پاسخ ارائه کنید