سرهنگ سلمان آدینه وند و اقدامات یگان امداد فاتب ماه محرم

سرهنگ سلمان آدینه وند و اقدامات و تمهیدات یگان امداد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ فاتب در ماه محرم به ویژه دهه اول ماه محرم و عاشورا و تاسوعا حسینی به جهت برقراری نظم و امنیت مراسم ماه محرم از قبیل استقرار گروهان های ویژه آقایان و بانوان،تیم چک و خنثی و ... توسط پلیس پایتخت .
3/5 - (3 امتیاز)

سرهنگ سلمان آدینه وند و اقدامات و تمهیدات یگان امداد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ فاتب در ماه محرم به ویژه دهه اول ماه محرم و عاشورا و تاسوعا حسینی به جهت برقراری نظم و امنیت مراسم ماه محرم از قبیل استقرار گروهان های ویژه آقایان و بانوان،تیم چک و خنثی و … توسط پلیس پایتخت .

سرهنگ سلمان آدینه وند و اقدامات یگان امداد فاتب ماه محرم عاشورا تاسوعا فرماندهی انتظامی تهران بزرگ
سرهنگ سلمان آدینه وند و اقدامات یگان امداد فاتب ماه محرم عاشورا تاسوعا حسینی تهران بزرگ
سرهنگ سلمان آدینه وند و اقدامات یگان امداد فاتب ماه محرم عاشورا تاسوعا حسینی تهران بزرگ
یگان امداد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ فاتب سرهنگ آدینه وند ظهر عاشورا ماه محرم
یگان امداد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ فاتب سرهنگ آدینه وند ظهر عاشورا ماه محرم
سلمان آدینه وند سرهنگ فرمانده یگان امداد پلیس تهران بزرگ فاتب عاشورا تاسوعا
سلمان آدینه وند سرهنگ فرمانده یگان امداد پلیس تهران بزرگ فاتب عاشورا تاسوعا
یگان امداد پلیس تهران بزرگ سرهنگ آدینه وند فرماندهی انتظامی تهران بزرگ ماه محرم حسینیه چهارده معصوم فاتب
یگان امداد پلیس تهران بزرگ سرهنگ آدینه وند فرماندهی انتظامی تهران بزرگ ماه محرم حسینیه چهارده معصوم فاتب
سرهنگ آدینه وند فرمانده یگان امداد تهران بزرگ پلیس پایتخت ماه محرم عاشورا تاسوعا
سرهنگ آدینه وند فرمانده یگان امداد تهران بزرگ پلیس پایتخت ماه محرم عاشورا تاسوعا
یگان امداد تهران بزرگ حسینیه چهارده معصوم فرماندهی انتظامی تهران بزرگ ماه محرم
یگان امداد تهران بزرگ حسینیه چهارده معصوم فرماندهی انتظامی تهران بزرگ ماه محرم
یگان امداد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ گروهان ویژه ماه محرم عاشورا تاسوعا
یگان امداد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ گروهان ویژه ماه محرم عاشورا تاسوعا
حسینیه چهارده معصوم ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ پلیس یگان امداد
حسینیه چهارده معصوم ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ پلیس یگان امداد
گروهان ویژه یگان امداد فاتب سرهنگ سلمان آدینه وند ماه محرم عاشورا تاسوعا حسینی
گروهان ویژه یگان امداد فاتب سرهنگ سلمان آدینه وند ماه محرم عاشورا تاسوعا حسینی
یگان امداد فاتب سرهنگ آدینه وند ماه محرم اقدامات پلیس پایتخت
یگان امداد فاتب سرهنگ آدینه وند ماه محرم اقدامات پلیس پایتخت
به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
sefrdoyek.ir
مطالب: 397

یک پاسخ ارائه کنید