سرهنگ جلیل موقوفه ای فرمانده انتظامی سمنان شد

سرهنگ جلیل موقوفه ای فرمانده انتظامی سمنان شد با حکم سردار احمدرضا رادان فرمانده فراجا سرهنگ جلیل موقوفه ای رئیس پلیس سمنان منصوب گردید.
5/5 - (1 امتیاز)

سرهنگ جلیل موقوفه ای فرمانده انتظامی سمنان شد.با حکم سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراجا سرهنگ جلیل موقوفه ای به سمت فرمانده انتظامی سمنان (رئیس پلیس سمنان) منصوب گردید.پیش از این سرهنگ موقوفه ای رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ بود.

سرهنگ جلیل موقوفه ای فرمانده انتظامی سمنان شد یا حکم سردار احمدرضا رادان فرمانده فراجا
سرهنگ جلیل موقوفه ای فرمانده انتظامی سمنان شد یا حکم سردار احمدرضا رادان فرمانده فراجا
با حکم سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور سرهنگ جلیل موقوفه ای رئیس پلیس سمنان فرمانده انتظامی منصوب شد
با حکم سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور سرهنگ جلیل موقوفه ای رئیس پلیس سمنان فرمانده انتظامی منصوب شد
سرهنگ جلیل موقوفه ای با حکم سردار رادان فرمانده انتظامی سمنان شد رئیس پلیس جدید سمنان منصوب گردید
سرهنگ جلیل موقوفه ای با حکم سردار رادان فرمانده انتظامی سمنان شد رئیس پلیس جدید سمنان منصوب گردید
به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
sefrdoyek.ir
مطالب: 397

یک پاسخ ارائه کنید