سرقت کیف بانوان با چاقوکشی روی صورت یک خانم

سرقت کیف بانوان با چاقوکشی روی صورت یک خانم در طرح رعد پلیس پیشگیری پایتخت این سارق خشن و بی رحم دستگیر و به جرمش اعتراف کرد.پنجاه و ششمین طرح رعد پلیس پیشگیری تهران بزرگ با حضور سردار حسین رحیمی در ستاد فاتب برگزار گردید.
Rate this post

سرقت کیف بانوان با چاقوکشی روی صورت یک خانم در طرح رعد پلیس پیشگیری پایتخت این سارق خشن و بی رحم دستگیر و به جرمش اعتراف کرد.پنجاه و ششمین طرح رعد پلیس پیشگیری تهران بزرگ با حضور سردار حسین رحیمی در ستاد فاتب برگزار گردید.گزارش اختصاصی پایگاه خبری صفر دو یک

سرقت کیف بانوان با چاقو کشی روی صورت یک خانم
سرقت کیف بانوان با چاقوکشی روی صورت یک خانم در طرح رعد پلیس پیشگیری پایتخت این سارق خشن و بی رحم دستگیر و به جرمش اعتراف کرد
سرقت کیف بانوان با چاقوکشی روی صورت یک خانم در طرح رعد پلیس پیشگیری پایتخت این سارق خشن و بی رحم دستگیر و به جرمش اعتراف کرد
به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
sefrdoyek.ir
مطالب: 397

یک پاسخ ارائه کنید