سرقت زورگیری آرایشگاه مردانه شرق تهران طرح رعد پلیس

سرقت زورگیری آرایشگاه مردانه در شرق تهران به صورت باندی و خشن همراه با گروگانگیری و دستگیری این باند چهار نفره که با دعوای ساختگی و بر هم زدن نظم یک واحد صنفی از تمامی افراد و مشتریان حاضر در آرایشگاه زورگیری کرده و اموال آن ها را به سرقت برده بودند در طرح رعد پلیس پیشگیری پایتخت دستگیر شدند.
5/5 - (2 امتیاز)

سرقت زورگیری آرایشگاه مردانه در شرق تهران به صورت باندی و خشن همراه با گروگانگیری و دستگیری این باند چهار نفره که با دعوای ساختگی و بر هم زدن نظم یک واحد صنفی از تمامی افراد و مشتریان حاضر در آرایشگاه زورگیری کرده و اموال آن ها را به سرقت برده بودند در طرح رعد پلیس پیشگیری پایتخت دستگیر شدند.

سرقت زورگیری آرایشگاه مردانه شرق تهران طرح رعد پلیس پیشگیری تهران بزرگ طرح رعد سارقین زورگیر دستگیر شدند
سرقت زورگیری آرایشگاه مردانه شرق تهران طرح رعد پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ دستگیری سارق زورگیر اراذل اوباش
سرقت زورگیری آرایشگاه مردانه شرق تهران طرح رعد پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ دستگیری سارق زورگیر اراذل اوباش
دستگیری سارقان زورگیر اراذل اوباش آرایشگاه مردانه شرق تهران توسط پلیس پیشگیری تهران بزرگ طرح رعد
دستگیری سارقان زورگیر اراذل اوباش آرایشگاه مردانه شرق تهران توسط پلیس پیشگیری تهران بزرگ طرح رعد
به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
sefrdoyek.ir
مطالب: 416

یک پاسخ ارائه کنید