سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت محتکران و مفسدان اقتصادی پیاده نظام دشمنان هستند

رئیس پلیس تهران بزرگ طی یادداشتی عنوان کرد : امروز محتکران و مفسدان اقتصاد در حقیقت پیاده نظام دشمنان هستند که با احتکار مایحتاج مردم جنایتی اقتصادی را رقم می زنند.از این رو پلیس بطور جد و مستمر تلاش خواهد کرد که با اخلال گران اقتصاد (محتکران، مفسدان اقتصادی، اخلال گران ارز و دلار) برخورد نماید و اجازه نخواهد داد این گونه افراد فرصت طلب دانسته و ندانسته با همراهی دشمنان موجبات نارضایتی شهروندان را فراهم سازند.
Rate this post

رئیس پلیس تهران بزرگ طی یادداشتی عنوان کرد : امروز محتکران و مفسدان اقتصاد در حقیقت پیاده نظام دشمنان هستند که با احتکار مایحتاج مردم جنایتی اقتصادی را رقم می زنند.از این رو پلیس بطور جد و مستمر تلاش خواهد کرد که با اخلال گران اقتصاد (محتکران، مفسدان اقتصادی، اخلال گران ارز و دلار) برخورد نماید و اجازه نخواهد داد این گونه افراد فرصت طلب دانسته و ندانسته با همراهی دشمنان موجبات نارضایتی شهروندان را فراهم سازند.

سردار رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ احتکار دلالان ارز سکه دلار برخورد جدی در دستور کار پلیس
به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
sefrdoyek.ir
مطالب: 384

یک پاسخ ارائه کنید