سارقین لوازم خودرو با خوردن کلوچه سرقتی از خودروی مالباخته سرنخ را به پلیس دادند

سارقین لوازم خودرو با خوردن کلوچه سرقتی از خودروی مالباخته سرنخ اصلی را به ماموران پلیس آگاهی تهران بزرگ جهت شناسایی و دستگیری دادند.
Rate this post

سارقین لوازم خودرو با خوردن کلوچه سرقتی از خودروی مالباخته سرنخ اصلی را به ماموران پلیس آگاهی تهران بزرگ جهت شناسایی و دستگیری دادند.

سارقین لوازم خودرو با خوردن کلوچه سرقتی از خودروی مالباخته سرنخ اصلی را به ماموران پلیس آگاهی تهران بزرگ دادند
سارقین لوازم خودرو با خوردن کلوچه سرقتی از خودروی مالباخته سرنخ را به مامورا پلیس آگاهی دادند
سارقین لوازم خودرو با خوردن کلوچه سرقتی از خودروی مالباخته سرنخ را به مامورا پلیس آگاهی دادند

در گفت و گو سارقین با خبرنگار پایگاه خبری 021 سارقین اظهار داشتند که پس از خوردن کلوچه و جاگذاشتن بسته بند آن در منزلی که سرقت کرده بودند سرنخ اصلی را به ماموران پلیس آگاهی دادند و همین امر موجب دستگیریشان شد همچنین این باند حرفه ای به بیش از 200 فقره سرقت اعتراف کرده اند.

به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
sefrdoyek.ir
مطالب: 348

یک پاسخ ارائه کنید