سارقین بعنف زورگیر حاملین سلاح سرد طرح پلیس پیشگیری

سارقین بعنف زورگیر حاملین سلاح سرد طرح پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در خصوص برخورد و دستگیری سارقین در سراسر تهران بزرگ اجرا گردید.
5/5 - (6 امتیاز)

سارقین بعنف زورگیر حاملین سلاح سرد طرح پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در خصوص برخورد و دستگیری سارقین در سراسر تهران بزرگ اجرا گردید.سرهنگ جلیل موقوفه ای از برخورد قاطع پلیس با مخلین نظم و امنیت مردم خبر داد و گفت:پلیس هیچ تعارف و ملاحظه ای با این گونه افراد نخواهد داشت و کسانی که سلاح سرد چاقو قمه گرز و … را در وسایل نقلیه خود داشته باشند قطعا با آن ها علاوه بر برخورد پلیسی وسیله نقلیه شان نیز به پارکینگ منتقل می گردد.

سارقین بعنف زورگیر حاملین سلاح سرد طرح پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ دستگیری افراد دارای قمه چاقو قمه سرهنگ جلیل موقوفه ای
سارقین بعنف زورگیر حاملین سلاح سرد طرح پلیس پیشگیری برخورد و دستگیری سرهنگ جلیل موقوفه ای
سارقین بعنف زورگیر حاملین سلاح سرد طرح پلیس پیشگیری برخورد و دستگیری سرهنگ جلیل موقوفه ای
سارقین بعنف زورگیر حاملین سلاح سرد طرح پلیس پیشگیری دستگیری و برخورد در سراسر تهران بزرگ قمه چاقو شمشیر گرز
سارقین بعنف زورگیر حاملین سلاح سرد طرح پلیس پیشگیری دستگیری و برخورد در سراسر تهران بزرگ قمه چاقو شمشیر گرز
دستگیری و برخورد با سارقین بعنف زورگیر حاملین سلاح سرد طرح پلیس پیشگیری پایتخت سرهنگ جلیل موقوفه ای
دستگیری و برخورد با سارقین بعنف زورگیر حاملین سلاح سرد طرح پلیس پیشگیری پایتخت سرهنگ جلیل موقوفه ای
سرهنگ جلیل موقوفه ای رئیس پلیس پیشگیری پایتخت سارقین بعنف زورگیر حاملین سلاح سرد طرح پلیسی دستگیری
سرهنگ جلیل موقوفه ای رئیس پلیس پیشگیری پایتخت سارقین بعنف زورگیر حاملین سلاح سرد طرح پلیسی دستگیری
پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اجرای طرح سارقین بعنف زورگیر حاملین سلاح سرد قمه چاقو قداره شمشیر گرز
پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اجرای طرح سارقین بعنف زورگیر حاملین سلاح سرد قمه چاقو قداره شمشیر گرز
دستگیری و برخورد با سارقین بعنف زورگیر حاملین سلاح سرد چاقو قمه قداره پلیس پیشگیری تهران بزرگ فاتب
دستگیری و برخورد با سارقین بعنف زورگیر حاملین سلاح سرد چاقو قمه قداره پلیس پیشگیری تهران بزرگ فاتب
دستگیری سارقین بعنف زورگیر توسط پلیس پیشگیری پایتخت و جمع آوری قمه چاقو قداره شمشیر از موتورسیکلت ماشین
دستگیری سارقین بعنف زورگیر توسط پلیس پیشگیری پایتخت و جمع آوری قمه چاقو قداره شمشیر از موتورسیکلت ماشین
پلیس پیشگیری تهران بزرگ سرهنگ جلیل موقوفه ای اجرای طرح مقابله و برخورد با سارقین زورگیر بعنف با سلاح سرد قمه چاقو شمشیر
پلیس پیشگیری تهران بزرگ سرهنگ جلیل موقوفه ای اجرای طرح مقابله و برخورد با سارقین زورگیر بعنف با سلاح سرد قمه چاقو شمشیر
رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ سرهنگ جلیل موقوفه ای دستگیری و برخورد با سارقین بعنف زورگیر با چاقو قمه قداره شمشیر گرز
رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ سرهنگ جلیل موقوفه ای دستگیری و برخورد با سارقین بعنف زورگیر با چاقو قمه قداره شمشیر گرز
رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ سرهنگ موقوفه ای اجرای طرح برخورد دستگیری سارقین زورگیر با چاقو قمه قداره شمشیر پنجه بوکس
رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ سرهنگ موقوفه ای اجرای طرح برخورد دستگیری سارقین زورگیر با چاقو قمه قداره شمشیر پنجه بوکس
به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
sefrdoyek.ir
مطالب: 397

یک پاسخ ارائه کنید