دستگیری سارق منزل مرزداران در حین سرقت کلانتری 139

دستگیری سارق منزل مرزداران در حین سرقت توسط کلانتری 139 پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ.سارق با ورود به منزل توسط ماموران پلیس سرکلانتری دوم رصد و تحت نظر قرار گرفت و سپس غافلگیر و دستگیر شد.
5/5 - (1 امتیاز)

دستگیری سارق منزل مرزداران در حین سرقت توسط کلانتری 139 پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ.سارق با ورود به منزل توسط ماموران پلیس سرکلانتری دوم رصد و تحت نظر قرار گرفت و سپس غافلگیر و دستگیر شد.

دستگیری سارق منزل در حین سرقت کلانتری 139 مرزداران پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ سرکلانتری دوم
دستگیری سارق منزل در حین سرقت کلانتری 139 مرزداران پلیس پیشگیری تهران بزرگ سرکلانتری دوم فاتب
دستگیری سارق منزل در حین سرقت کلانتری 139 مرزداران پلیس پیشگیری تهران بزرگ سرکلانتری دوم فاتب
دستگیری سارق منزل در حین سرقت کلانتری 139 مرزداران فرماندهی انتظامی تهران بزرگ سرکلانتری دوم پلیس پیشگیری
دستگیری سارق منزل در حین سرقت کلانتری 139 مرزداران فرماندهی انتظامی تهران بزرگ سرکلانتری دوم پلیس پیشگیری
به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
sefrdoyek.ir
مطالب: 365

یک پاسخ ارائه کنید