دستگیری اراذل اوباش جنوب غرب تهران پلیس امنیت عمومی

دستگیری اراذل اوباش جنوب غرب تهران توسط عملیات ویژه پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در طرح اقتدار سومین مرحله با حضور سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت در ستاد فاتب.
5/5 - (2 امتیاز)

دستگیری اراذل اوباش جنوب غرب تهران توسط عملیات ویژه پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در طرح اقتدار سومین مرحله با حضور سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت در ستاد فاتب.

دستگیری اراذل اوباش جنوب غرب تهران توسط عملیات پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ سومین مرحله طرح اقتدار
دستگیری اراذل اوباش جنوب غرب تهران پلیس امنیت عمومی فاتب سومین مرحله طرح اقتدار پلیس پایتخت
دستگیری اراذل اوباش جنوب غرب تهران پلیس امنیت عمومی فاتب سومین مرحله طرح اقتدار پلیس پایتخت
دستگیری اراذل اوباش جنوب غرب تهران پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ سومین مرحله طرح اقتدار
دستگیری اراذل اوباش جنوب غرب تهران پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ سومین مرحله طرح اقتدار
به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
sefrdoyek.ir
مطالب: 397

یک پاسخ ارائه کنید