دستبند بر دست سارق صندوق صدقات طرح رعد شصت و یک

دستبند بر دست سارق صندوق صدقات طرح رعد شصت و یک پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با حضور سردار رحیمی و سرهنگ موقوفه ای در ستاد فاتب.
Rate this post

دستبند بر دست سارق صندوق صدقات طرح رعد شصت و یک پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ این سارق علاوه بر سرقت پول های داخل صندوق صدقات خود صندوق صدقات را نیز به عنوان ضایعات بفروش میرساند.

دستبند بر دست سارق صندوق صدقات طرح رعد شصت و یک پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ
دستبند بر دست سارق صندوق صدقات طرح رعد شصت و یک پلیس پیشگیری پایتخت سردار رحیمی سرهنگ موقوفه ای
دستبند بر دست سارق صندوق صدقات طرح رعد شصت و یک پلیس پیشگیری پایتخت سردار رحیمی سرهنگ موقوفه ای
به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
sefrdoyek.ir
مطالب: 384

یک پاسخ ارائه کنید