توقیف 1200 خودرو طرح اقتدار دوردور مزاحمین نوامیس

توقیف ۱۲۰۰ خودرو در طرح دوردور مزاحمین نوامیس و حرکت های ناهنجار توسط پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در طرح اقتدار پلیس پایتخت با حضور سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ.
Rate this post

توقیف ۱۲۰۰ خودرو در طرح دوردور مزاحمین نوامیس و حرکت های ناهنجار توسط پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در طرح اقتدار پلیس پایتخت با حضور سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ.گزارش اختصاصی و تصویری پایگاه خبری صفر دو یک

برخورد پلیس امنیت با دوردور و مزاحمین نوامیس طرح اقتدار
توقیف 1200 خودرو طرح دوردور مزاحمین نوامیس توسط پلیس امنیت طرح اقتدار با حضور سردار رحیمی
توقیف 1200 خودرو طرح دوردور مزاحمین نوامیس توسط پلیس امنیت طرح اقتدار با حضور سردار رحیمی
به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
sefrdoyek.ir
مطالب: 384

یک پاسخ ارائه کنید