ترخیص خودروهای توقیفی برابر دستور قوه قضاییه بایستی ظرف سه ماه صورت گیرد

ترخیص خودروهای توقیفی برابر دستور قوه قضاییه بایستی ظرف سه ماه صورت گیرد سرهنگ احسان مومنی از اطلاعیه پلیس راهور تهران بزرگ خبر داد.
Rate this post

ترخیص خودروهای توقیفی برابر دستور قوه قضاییه بایستی ظرف سه ماه صورت گیرد.

ترخیص خودروهای توقیفی برابر دستور قوه قضاییه بایستی ظرف سه ماه صورت گیرد سرهنگ احسان مومنی راهور تهران بزرگ
ترخیص خودروهای توقیفی برابر دستور قوه قضاییه بایستی ظرف سه ماه صورت گیرد سرهنگ احسان مومنی راهور تهران بزرگ

اطلاعیه مهم در خصوص ترخیص خودروهای توقیفی

پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد:

خودرو و موتورتان را ترخیص نکنید دیگر صاحب آن نیستید!

معاون آموزش و فرهنگ ترافیک پلس راهور تهران بزرگ:

فرصت محدود برای خودرو و موتور سیکلت های توقیفی

به گزارش مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ،سرهنگ احسان مومنی در خصوص این خبر گفت:

به آگاهی مالکان و متصرفان وسایل نقلیه توقیفی توسط مامورین فرماندهی انتظامی تهران بزرگ می رساند

برابر دستورالعمل صادره از سوی قوه قضاییه خودروهایی که بیش از یکسال و موتورسیکلت هایی که بیش از ۶ ماه در پارکینگ ها متوقف و مالک آن جهت ترخیص وسیله نقلیه خود اقدام نکرده باشند،ظرف سه ماه از انتشار این آگهی فرصت دارند با مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰ نسبت به ترخیص وسیله نقلیه اقدام نمایند.

سرهنگ مومنی ادامه داد:همچنین در این اطلاعیه چنین آمده که “چنانچه در مهلت اعلام شده اقدامی توسط مالک و متصرف بعمل نیاید وسایل نقلیه مذکور در حکم “رها ” شده تلقی و برابر مقررات توسط مراجع قانونی تعیین تکلیف خواهند شد”.

به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
sefrdoyek.ir
مطالب: 347

یک پاسخ ارائه کنید