بازداشت سارقان موبایل با بیش از 1000 عدد گوشی سرقتی به ارزش 42 میلیارد

بازداشت باند بزرگ سرقت موبایل با بیش از 1000 عدد گوشی سرقتی به ارزش 42 میلیارد در طرح دستگیری مجرمان سارق و مالخر پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران.
5/5 - (1 امتیاز)

بازداشت سارقان موبایل با بیش از 1000 عدد گوشی سرقتی به ارزش 42 میلیارد در طرح دستگیری مجرمان سارق و مالخر توسط پایگاه سوم پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ.

بازداشت باند بزرگ سرقت موبایل با بیش از 1000 عدد گوشی سرقتی به ارزش 42 میلیارد پلیس آگاهی تهران بزرگ
بازداشت باند بزرگ سرقت موبایل با بیش از 1000 عدد گوشی سرقتی به ارزش 42 میلیارد پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ
بازداشت باند بزرگ سرقت موبایل با بیش از 1000 عدد گوشی سرقتی به ارزش 42 میلیارد پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ
بازداشت باند بزرگ سرقت موبایل با بیش از 1000 عدد گوشی سرقتی به ارزش 42 میلیارد پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ فاتب
بازداشت باند بزرگ سرقت موبایل با بیش از 1000 عدد گوشی سرقتی به ارزش 42 میلیارد پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ فاتب
دستگیری سارقان حرفه ای فروشگاه های فروش تلفن همراه در طرح بازداشت 220 سارق و مالخر پلیس آگاهی تهران بزرگ
دستگیری سارقان حرفه ای فروشگاه های فروش تلفن همراه در طرح بازداشت 220 سارق و مالخر پلیس آگاهی تهران بزرگ
بیش از 1000 عدد گوشی سرقتی کشف شده از باند سارقین حرفه ای مغازه های تلفن همراه طرح دستگیری مجرمین پلیس آگاهی تهران
بیش از 1000 عدد گوشی سرقتی کشف شده از باند سارقین حرفه ای مغازه های تلفن همراه طرح دستگیری مجرمین پلیس آگاهی تهران

خبرنگار پایگاه خبری صفر دو یک در گفت و گو با رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ نکاتی را ثبت و ضبط کرد که به شرح زیر می باشد:

سرهنگ کارآگاه گودرز داوری در تشریح بازداشت سارقان موبایل اظهار داشت:با توجه به تکرار سرقت های مشابه کارآگاهان پلیس آگاهی با شیوه های پلیسی در ابتدا اقدام به شناسایی سارقین و پس از آن در عملیات پلیسی تمامی اعضا این باند حرفه ای را که با استفاده از دیلم اقدام به تخریب کرکره های مغازه ها و سپس تخلیه موبایل ها می کردند شده و آنها را دستگیر کردند.

داوری در ادامه تعداد گوشی های سرقتی را بیش از 1000 عدد و ارزش تقریبی اموال سرقتی را 42 میلیارد تومان اعلام کرد.

وی در ادامه از دستگیری مالخر این باند حرفه ای سارقان خبر داد.

رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی در پایان به اشاره به کشف تمامی ادوات جرم موجود در فیلم ها از سارقین عنوان کرد هیچ جای انکاری توسط سارقان وجود ندارد.

اعضا این باند سرقت همانطور که در تصاویر استخراج شده از دوربین های مداربسته فروشگاه های مورد سرقت واقع شده مشخص است با تخریب کرکره های ورودی و حتی در صورت نیاز شکستن شیشه ها با تحمیل خسارات فراوان وارد مغازه ها می شدند و در کمتر از چند دقیقه موبایل های فروشگاه را سرقت و بلافاصله از محل متواری می شدند.

به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
sefrdoyek.ir
مطالب: 397

یک پاسخ ارائه کنید