انتصاب سردار عباسعلی محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ

انتصاب سردار عباسعلی محمدیان به عنوان فرمانده انتظامی تهران بزرگ با حکم سردار احمدرضا رادان فرمانده کل فراجا در مراسم تودیع و معارفه.
3.7/5 - (3 امتیاز)

انتصاب سردار عباسعلی محمدیان به عنوان فرمانده انتظامی تهران بزرگ با تودیع سردار رحیمی با حکم سردار احمدرضا رادان فرمانده کل فراجا در مراسم تودیع و معارفه در ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با حضور چهره های لشکری و کشوری.سردار محمدیان پیش از این فرمانده انتظامی استان البرز و رئیس پیشین پلیس آگاهی تهران بزرگ بوده است.

انتصاب سردار عباسعلی محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ با حکم سردار رادان
انتصاب سردار عباسعلی محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ با حکم سردار رادان
انتصاب سردار عباسعلی محمدیان به سمت فرمانده انتظامی تهران بزرگ مراسم تودیع معارفه
انتصاب سردار عباسعلی محمدیان به سمت فرمانده انتظامی تهران بزرگ مراسم تودیع معارفه
انتصاب سردار عباسعلی محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ با حکم سردار احمدرضا رادان
انتصاب سردار عباسعلی محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ با حکم سردار احمدرضا رادان
سردار رادان در مراسم انتصاب سردار عباسعلی محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ
سردار رادان در مراسم انتصاب سردار عباسعلی محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ
انتصاب سردار عباسعلی محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ با تودیع سردار رحیمی با حکم سردار رادان
انتصاب سردار عباسعلی محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ با تودیع سردار رحیمی با حکم سردار رادان
سردار احمدرضا رادان مراسم معارفه سردار عباسعلی محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ
سردار احمدرضا رادان مراسم معارفه سردار عباسعلی محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ
به اشتراک بگذارید
تصویر پیش فرض
sefrdoyek.ir
مطالب: 347

یک پاسخ ارائه کنید