پلیس از جنس مردم برای مردم در خدمت مردم تاکید سردار فرماندهی بر امنیت محله محور

پلیس از جنس مردم برای مردم و در خدمت مردم است سردار عباسعلی محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ تاکید بر امنیت محله محور بر پایه مساجد کرد.
ادامه مطلب

فوریت پلیس 197 بازرسی شهرستان ری پلیس شهرری

فوریت پلیسی 197 بازرسی فرماندهی انتظامی شهرستان ری پلیس شهرری نظارت میدانی بر عملکرد کارکنان و ماموران پلیس بررسی شکایات انتقادات پیشنهادات.
ادامه مطلب

سردار عباسعلی محمدیان رئیس پلیس پایتخت بازرسی 197

سردار عباسعلی محمدیان رئیس پلیس پایتخت رسیدگی به شکایات انتقادات پیشنهادات در مرکز بازرسی 197 فراجا فرماندهی انتظامی تهران بزرگ فاتب.
ادامه مطلب

فوریت‌ های پلیسی ۱۹۷ پاسخگویی حضوری شکایات تهرانی ها

فوریت‌ های پلیسی 197 پاسخگویی حضوری شکایات تهرانی ها بازرسی فاتب فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تیم های فوریت پلیسی 197 سردار عباسعلی محمدیان.
ادامه مطلب