اجرای طرح جمع آوری خرده فروشان مواد مخدر در شهرستان ری سرهنگ طرهانی

اجرای طرح جمع آوری خرده فروشان مواد مخدر در شهرستان ری با حضور سرهنگ طرهانی فرمانده انتظامی شهرری برگزار و 3.5 کیلوگرم انواع موادمخدر کشف شد.
ادامه مطلب

مرکز مهر سروش فاز جدیدش را با حضور فرمانده فراجا سردار احمدرضا رادان افتتاح کرد

مرکز مهر سروش که مرکز بازپروری معتادین متجاهر پلیس مبارزه با مواد مخدر می باشد فاز جدیدش را با حضور فرمانده فراجا سردار احمدرضا رادان افتتاح کرد.
ادامه مطلب

شناسایی تعقیب و گریز و دستگیری قاچاقچی مواد مخدر توسط پلیس تهران بزرگ

شناسایی تعقیب و گریز و دستگیری قاچاقچی مواد مخدر توسط پلیس تهران بزرگ و فیلم بازداشت خودرو وانت با جاساز حرفه ای موادمخدر در حین فرار متهم.
ادامه مطلب

اجرای طرح ویژه برخورد با مواد فروشان و جمع آوری معتادان متجاهر در پایتخت

اجرای طرح ویژه برخورد با مواد فروشان و جمع آوری معتادان متجاهر در پایتخت توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی تهران بزرگ.
ادامه مطلب

کشفیات بیش از 2200 کیلوگرم انواع مواد مخدر با حضور سردار عباسعلی محمدیان

کشفیات بیش از 2200 کیلوگرم انواع مواد مخدر با حضور سردار عباسعلی محمدیان فرماندهی انتظامی تهران بزرگ ستاد پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت.
ادامه مطلب