سردار سلمان آدینه وند فرمانده یگان امداد از دستگیری سارق حرفه ای خودرو خبر داد

سردار سلمان آدینه وند فرمانده یگان امداد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از دستگیری سارق حرفه ای خودرو توسط ماموران یگان امداد خبر داد.
ادامه مطلب

دستگیری 604 سارق و مالخر در شصتمین طرح رعد پلیس

دستگیری 604 سارق و مالخر در شصتمین طرح رعد پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در ستاد پلیس پیشگیری فاتب با حضور سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ.
ادامه مطلب

طرح رعد 60 پلیس پیشگیری شصتمین مرحله طرح فاتب

دستگیری 604 سارق و مالخر در شصتمین مرحله طرح رعد پلیس پیشگیری پایتخت.فرمانده انتظامی تهران بزرگ در مرحله 60 طرح رعد از دستگیری 604 سارق و مالخر خبر داد.
ادامه مطلب

سارقان حرفه ای لوازم خودرو دستگیری کلانتری 159 بیسیم

سارقان حرفه ای لوازم خودرو توسط کلانتری 159 بیسیم پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ سرکلانتری ششم دستگیر شدند باند سارقین سابقه دار و اخیرا زندان بودند و بلافاصله پس از آزادی از زندان شروع به سرقت نموده که توسط عوامل کلانتری دستگیر شدند.
ادامه مطلب