تعقیب و گریز و دستگیری سارقین خودرو با تیراندازی پلیس

تعقیب و گریز دستگیری سارقین خودرو با تیراندازی پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ عوامل گشت کلانتری نارمک و توضیحات سرهنگ جلیل موقوفه ئی.
ادامه مطلب