گروگانگیر جنوب تهران با سلاح گرم خلع سلاح و دستگیر شد

گروگانگیر جنوب تهران با سلاح گرم کلت کمری خلع سلاح و در شهرک ولیعصر توسط پلیس پیشگیری پایتخت دستگیر شد با گروگانگیری نافرجام فرزند همسر سابق.
ادامه مطلب

دستگیری 604 سارق و مالخر در شصتمین طرح رعد پلیس

دستگیری 604 سارق و مالخر در شصتمین طرح رعد پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در ستاد پلیس پیشگیری فاتب با حضور سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ.
ادامه مطلب

طرح رعد 60 پلیس پیشگیری شصتمین مرحله طرح فاتب

دستگیری 604 سارق و مالخر در شصتمین مرحله طرح رعد پلیس پیشگیری پایتخت.فرمانده انتظامی تهران بزرگ در مرحله 60 طرح رعد از دستگیری 604 سارق و مالخر خبر داد.
ادامه مطلب