بازدید سردار عباسعلی محمدیان از جمع آوری معتادان متجاهر

بازدید سردار عباسعلی محمدیان از جمع آوری معتادان متجاهر خرده فروشان موادمخدر فروشندگان قاچاقجیان مواد مخدر شیشه گل تریاک هروئین گل حشیش.
ادامه مطلب

جلسه قرارگاه مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ برگزار شد

جلسه قرارگاه مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ با حضور سردار عباسعلی محمدیان فرمانده انتظامی پایتخت و دستگیری معتادین متجاهر شوش مولوی هرندی.
ادامه مطلب

جمع آوری 660 معتاد متجاهر توسط پلیس پایتخت از معابر

جمع آوری 660 معتاد متجاهر توسط پلیس پایتخت از معابر شوش مولوی هرندی جنوب تهران با حضور سردار عباسعلی محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ.
ادامه مطلب

دستگیری 667 خرده فروش مواد مخدر و 1340 معتاد متجاهر

دستگیری 667 خرده فروش مواد مخدر و 1340 معتاد متجاهر پلیس مبارزه با موادمخدر فرماندهی انتظامی تهران بزرگ سرهنگ ضرغام آذین طرح پاکسازی پایتخت.
ادامه مطلب

طرح ظفر پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ مرحله هجده

طرح ظفر پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ مرحله هجدهم با حضور سردار رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ و سرهنگ آذین رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر برگزار گردید.
ادامه مطلب