شوش مولوی هرندی در قالب طرح با حضور سردار رادان فرمانده فراجا پاکسازی گردید

شوش مولوی هرندی در قالب طرح با حضور سردار رادان فرمانده فراجا و سردار محمدیان رئیس پلیس پایتخت از حضور معتادین متجاهر پاکسازی گردید.
ادامه مطلب

کشفیات بیش از 2200 کیلوگرم انواع مواد مخدر با حضور سردار عباسعلی محمدیان

کشفیات بیش از 2200 کیلوگرم انواع مواد مخدر با حضور سردار عباسعلی محمدیان فرماندهی انتظامی تهران بزرگ ستاد پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت.
ادامه مطلب

مراسم کلنگ زنی مجتمع در مرکز بازپروری سروش

مراسم کلنگ زنی مجتمع در مرکز بازپروری سروش یا مرکز بازپروری مهارت آموزی معتادان متجاهر مهر سروش که توسط فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تاسیس شده.
ادامه مطلب

بازدید سردار عباسعلی محمدیان از جمع آوری معتادان متجاهر

بازدید سردار عباسعلی محمدیان از جمع آوری معتادان متجاهر خرده فروشان موادمخدر فروشندگان قاچاقجیان مواد مخدر شیشه گل تریاک هروئین گل حشیش.
ادامه مطلب

جلسه قرارگاه مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ برگزار شد

جلسه قرارگاه مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ با حضور سردار عباسعلی محمدیان فرمانده انتظامی پایتخت و دستگیری معتادین متجاهر شوش مولوی هرندی.
ادامه مطلب