اجرای طرح ویژه برخورد با مواد فروشان و جمع آوری معتادان متجاهر در پایتخت

اجرای طرح ویژه برخورد با مواد فروشان و جمع آوری معتادان متجاهر در پایتخت توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی تهران بزرگ.
ادامه مطلب

کشفیات بیش از 2200 کیلوگرم انواع مواد مخدر با حضور سردار عباسعلی محمدیان

کشفیات بیش از 2200 کیلوگرم انواع مواد مخدر با حضور سردار عباسعلی محمدیان فرماندهی انتظامی تهران بزرگ ستاد پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت.
ادامه مطلب

مراسم کلنگ زنی مجتمع در مرکز بازپروری سروش

مراسم کلنگ زنی مجتمع در مرکز بازپروری سروش یا مرکز بازپروری مهارت آموزی معتادان متجاهر مهر سروش که توسط فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تاسیس شده.
ادامه مطلب

دستگیری قاچاقچی مواد مخدر با 60 کیلوگرم تریاک با تاکسی

دستگیری قاچاقچی مواد مخدر با 60 کیلوگرم تریاک توسط تیم عملیات پلیس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ فاتب فروش تریاک در پوشش تاکسی مسافربری.
ادامه مطلب

عملیات کشف 568 کیلو موادمخدر حشیش تریاک پلیس پایتخت

عملیات کشف 568 کیلوگرم موادمخدر تریاک و حشیش توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت در عملیات پلیسی و اطلاعاتی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ.
ادامه مطلب