قرص متادون 28 کیلوگرم از اراذل اوباش توسط پلیس اطلاعات تهران بزرگ کشف شد

قرص متادون 28 کیلوگرم از اراذل اوباش توسط پلیس اطلاعات تهران بزرگ کشف شد سرهنگ سعید راستی رئیس مرکز عملیات پاوا فاتب به ارازل هشدار داد.
ادامه مطلب

مزاحمین نوامیس اراذل و اوابش چاقو به دست نازی آباد توسط پلیس اطلاعات دستگیر شدند

مزاحمین نوامیس اراذل و اوابش چاقو به دست نازی آباد توسط پلیس اطلاعات تهران بزرگ و نوپو یگان های ویژه فراجا دستگیر با بازسازی صحنه جرم.
ادامه مطلب

دستگیری اشرار تهران در عملیات ضربتی مرکز عملیات سازمان پلیس اطلاعات تهران

دستگیری اشرار تهران در عملیات ضربتی مرکز عملیات سازمان پلیس اطلاعات تهران بزرگ به فرماندهی سرهنگ سعید راستی و بازداشت اراذل در مخفیگاهشان.
ادامه مطلب

باندهای فساد و فحشا کینگ لول آپ دنس سایه رافائل چتربیت اسکورت سرویس منهدم شدند

باندهای فساد و فحشا کینگ لول آپ دنس سایه رافائل چتربیت اسکورت سرویس توسط پلیس امنیت عمومی فراجا شناسایی منهدم و اعضا آن دستگیر شدند.
ادامه مطلب

ضربه سنگین پلیس امنیت عمومی فراجا به باندهای بزرگ فساد و فحشا

ضربه سنگین پلیس امنیت عمومی فراجا به باندهای بزرگ فساد و فحشا و شناسایی و دستگیری،کشف و متلاشی کردن چندین شبکه چند ملتی فساد و فحشا.
ادامه مطلب