شماره تلفن پلیس امنیت اقتصادی فراجا جهت ارسال گزارش های مردمی حوزه مفاسد اقتصاد

شماره تلفن پلیس امنیت اقتصادی فراجا جهت ارسال گزارش های مردمی حوزه مفاسد و جرایم اقتصادی سامانه ستاد خبری 096300 می باشد.
ادامه مطلب

طرح های نوروزی مبارزه با مفاسد اقتصادی با کشف 490 میلیارد ریالی کلید خورد

طرح های نوروزی 1403 مبارزه با مفاسد اقتصادی با کشف 490 میلیارد ریالی توسط پلیس امنیت اقتصادی فراجا در قرارگاه نوروزی امین کلید خورد.
ادامه مطلب

ستاد خبری 096300 پلیس امنیت اقتصادی فراجا گزارشات مردمی مفاسد و جرایم اقتصادی

ستاد خبری 096300 پلیس امنیت اقتصادی فراجا شماره ای جهت دریافت گزارشات مردمی مفاسد و جرایم اقتصادی به صورت رایگان با تاکید سردار رحیمی.
ادامه مطلب

نشست خبری سردار رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا و تقدیر از خبرنگاران

نشست خبری سردار رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا و تقدیر از خبرنگاران در سال 1402 و گزارش عملکرد پلیسی و هشدار جدی به مفسدین اقتصادی.
ادامه مطلب

096300 سامانه پلیس امنیت اقتصادی فراجا جهت دریافت اطلاعات و اخبار مردم

096300 سامانه ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی فراجا جهت دریافت اطلاعات و اخبار مردم در راستای مقابله و مبارزه با مفاسد و جرایم اقتصادی است.
ادامه مطلب