مفسدان اقتصادی و مجرمان اجازه جولان نخواهند داشت

مفسدان اقتصادی و مجرمان اجازه جولان نخواهند داشت هشدار سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی کل انتظامی ایران فراجا به مفسدان.
ادامه مطلب

تقویت پلیس های اقتصادی در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی

سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا بر تقویت پلیس های اقتصادی استان ها تاکید و دستور کار پلیس امنیت اقتصادی فراجا عنوان کرد.
ادامه مطلب