بازسازی صحنه زورگیری سرقت موبایل توسط سارقان زورگیر خشن در پل صدر تهران

بازسازی صحنه زورگیری سرقت موبایل توسط سارقان زورگیر خشن در پل صدر تهران توسط پلیس آگاهی پایتخت با حضور سردار محمدیان و سردار گودرزی.
ادامه مطلب

باند سارقان حرفه ای در تعقیب و گریز پس کوچه های نظام آباد توسط پلیس دستگیر شدند

باند سارقان حرفه ای در تعقیب و گریز پس کوچه های نظام آباد توسط گشت پلیس آگاهی تهران بزرگ با عملیات هالیوودی پلیسی دستگیر و زمینگیر شدند.
ادامه مطلب

تعقیب گریز و تیراندازی در تعطیلات نوروز 1403 توسط گشت پلیس آگاهی تهران بزرگ

تعقیب گریز و تیراندازی در تعطیلات نوروز 1403 دستگیری سارق توسط گشت پلیس آگاهی تهران بزرگ و زمینگیر شدن سارقان حرفه ای با عملیات پلیسی.
ادامه مطلب

سارق خارجی که از اتباع کشورهای همسایه است به 30 فقره سرقت اعتراف کرد

سارق خارجی که از اتباع کشورهای همسایه است به 30 فقره سرقت در پلیس آگاهی تهران بزرگ اعتراف کرد ارزش اموال سرقتی 80 میلیارد برآورد شده.
ادامه مطلب

انهدام باند بزرگ سرقت موتورسیکلت با دستگیری 7 سارق و 10 مالخر توسط پلیس آگاهی

انهدام باند بزرگ سرقت موتورسیکلت با دستگیری 7 سارق و 10 مالخر و کشف 72 موتور سرقتی توسط پلیس آگاهی تهران بزرگ سردار علی ولیپور گودرزی.
ادامه مطلب