دستگیری سارقی توسط پلیس آگاهی که پس از 8 سال زندان قصد ندارد سرقت را رها کند

دستگیری سارقی توسط پلیس آگاهی که پس از 8 سال زندان قصد ندارد سرقت را رها کند در گفتگو با سارق حرفه ای کیف گوشی وی عنوان می کند قصد توبه دارد.
ادامه مطلب

سارقین تلفن همراه بکن و ببر حرفه ای جوان توسط پلیس آگاهی دستگیر شدند

سارقین تلفن همراه بکن و ببر حرفه ای جوان توسط پلیس آگاهی تهران بزرگ دستگیر شدند و با وجود داشتن سلاح سرد اظهار می کردند برای ترساندن بوده.
ادامه مطلب

دستگیری تعمیرکار موبایلی که مالخری میکرد و هشدار رئیس پلیس پایتخت به مالخران

دستگیری تعمیرکار موبایلی که مالخری میکرد هشدار رئیس پلیس پایتخت سردار عباسعلی محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ به مالخران و واحدهای صنفی.
ادامه مطلب

700 دستگاه گوشی مسروقه با دستگیری سارق و مالخر توسط پلیس آگاهی تهران کشف شد

700 دستگاه گوشی مسروقه با دستگیری سارق و مالخر توسط پلیس آگاهی تهران کشف شد سردار علی ولی پور گودرزی خبر از دستگیری 45 سارق و مالخر داد.
ادامه مطلب

سردار علی ولی پور گودرزی رئیس پلیس آگاهی پایتخت از کشف 100 گوشی خبر داد

سردار علی ولی پور گودرزی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از کشف بیش از 100 گوشی سرقتی و دستگیری مالخران و سارقان توسط ماموران پلیس خبر داد.
ادامه مطلب