مرکز مهر سروش فاز جدیدش را با حضور فرمانده فراجا سردار احمدرضا رادان افتتاح کرد

مرکز مهر سروش که مرکز بازپروری معتادین متجاهر پلیس مبارزه با مواد مخدر می باشد فاز جدیدش را با حضور فرمانده فراجا سردار احمدرضا رادان افتتاح کرد.
ادامه مطلب

مراسم کلنگ زنی مجتمع در مرکز بازپروری سروش

مراسم کلنگ زنی مجتمع در مرکز بازپروری سروش یا مرکز بازپروری مهارت آموزی معتادان متجاهر مهر سروش که توسط فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تاسیس شده.
ادامه مطلب