سرنوشت گوشی های سرقتی از زبان رییس پلیس تهران بزرگ سردار محمدیان

سرنوشت گوشی های سرقتی از زبان رییس پلیس تهران بزرگ سردار محمدیان در طرح دستگیری سارقان مالخران پلیس آگاهی پایتخت در خیابان وحدت اسلامی.
ادامه مطلب

سارقین لوازم خودرو با خوردن کلوچه سرقتی از خودروی مالباخته سرنخ را به پلیس دادند

سارقین لوازم خودرو با خوردن کلوچه سرقتی از خودروی مالباخته سرنخ اصلی را به ماموران پلیس آگاهی تهران بزرگ جهت شناسایی و دستگیری دادند.
ادامه مطلب

طرح دستگیری سارقان و مالخران در پایتخت با بازداشت 294 سارق توسط پلیس اجرا شد

طرح دستگیری سارقان و مالخران در پایتخت با بازداشت 294 سارق توسط پلیس آگاهی تهران بزرگ با حضور سردار عباسعلی محمدیان رییس پلیس تهران فاتب.
ادامه مطلب

دستگیری سارقان جیب بر در طرح برخورد و بازداشت سارقین و مالخران پلیس آگاهی ری

دستگیری سارقان جیب بر اماکن و معابر شلوغ مترو اتوبوس حرم طرح برخورد و بازداشت سارقین و مالخران پلیس آگاهی شهرری فرماندهی انتظامی شهرستان ری.
ادامه مطلب

طرح پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان ری با حضور سرهنگ طرهانی

طرح پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان ری با حضور سرهنگ طرهانی رئیس پلیس شهرری دستگیری و برخورد با سارقین و مالخران حوزه انتظامی شهر ری.
ادامه مطلب