229 سارق و مالخر حرفه ای در تهران توسط پلیس آگاهی دستگیر و 51 باند منهدم شد

229 سارق و مالخر حرفه ای در تهران توسط پلیس آگاهی دستگیر و 51 باند منهدم شد سردار عباسعلی محمدیان از نمایشگاه کشفیات پلیسی بازدید کردند.
ادامه مطلب

دستگیری 57 سارق حرفه ای خودرو در پایتخت توسط ماموران پلیس آگاهی تهران بزرگ

دستگیری 57 سارق و مالخر حرفه ای خودرو در پایتخت توسط ماموران پلیس آگاهی تهران بزرگ در قالب طرح با حضور سارقین و سردار علی ولیپور گودرزی.
ادامه مطلب

سارق خارجی که از اتباع کشورهای همسایه است به 30 فقره سرقت اعتراف کرد

سارق خارجی که از اتباع کشورهای همسایه است به 30 فقره سرقت در پلیس آگاهی تهران بزرگ اعتراف کرد ارزش اموال سرقتی 80 میلیارد برآورد شده.
ادامه مطلب

کشف 300 گوشی از پاتوق سارق و مالخر سابقه دار در شهرستان ری توسط پلیس شهرری

کشف 300 گوشی از پاتوق سارق و مالخر سابقه دار در شهرستان ری توسط تیم عملیات و ماموران کلانتری 168 سیزده آبان پلیس شهرری در کمتر از یک ساعت.
ادامه مطلب

انهدام باند بزرگ سرقت موتورسیکلت با دستگیری 7 سارق و 10 مالخر توسط پلیس آگاهی

انهدام باند بزرگ سرقت موتورسیکلت با دستگیری 7 سارق و 10 مالخر و کشف 72 موتور سرقتی توسط پلیس آگاهی تهران بزرگ سردار علی ولیپور گودرزی.
ادامه مطلب