اجرای 45 مرحله طرح کشوری و منطقه ای توسط پلیس امنیت اقتصادی فراجا

اجرای 45 مرحله طرح کشوری و منطقه ای توسط پلیس امنیت اقتصادی فراجا سردار سرتیپ حسین رحیمی در حوزه مقابله با قاچاق سوخت کالا کالاهای اساسی.
ادامه مطلب