داماد خانواده عروس مادر زن پدر زن خود را با گلوله رگبار بست و پشیمان هم نیست

داماد خانواده عروس مادر زن پدر زن خود را با گلوله سلاح گرم به رگبار بست پشیمان هم نیست این جنایت خانوادگی در منطقه چهارباغ جنت آباد رخ داد.
ادامه مطلب

عامل جنایت فشافویه توسط ماموران کلانتری 176 حسن آباد شهر ری غافلگیر و دستگیر شد

عامل جنایت فشافویه که در درگیری موجب قتل مرد جوان شده بود در مخفیگاهش توسط ماموران کلانتری 176 حسن آباد شهر ری غافلگیر و دستگیر شد.
ادامه مطلب