سرنوشت گوشی های سرقتی از زبان رییس پلیس تهران بزرگ سردار محمدیان

سرنوشت گوشی های سرقتی از زبان رییس پلیس تهران بزرگ سردار محمدیان در طرح دستگیری سارقان مالخران پلیس آگاهی پایتخت در خیابان وحدت اسلامی.
ادامه مطلب

سارقان زورگیر حرفه ای جوان توسط ماموران پلیس آگاهی تهران بزرگ دستگیر شدند

سارقان زورگیر حرفه ای جوان توسط ماموران پلیس آگاهی تهران بزرگ دستگیر شدند و به بیش از چند صد فقره سرقت در حضور سردار محمدیان اعتراف کردند.
ادامه مطلب

سارقین لوازم خودرو با خوردن کلوچه سرقتی از خودروی مالباخته سرنخ را به پلیس دادند

سارقین لوازم خودرو با خوردن کلوچه سرقتی از خودروی مالباخته سرنخ اصلی را به ماموران پلیس آگاهی تهران بزرگ جهت شناسایی و دستگیری دادند.
ادامه مطلب

طرح دستگیری سارقان و مالخران در پایتخت با بازداشت 294 سارق توسط پلیس اجرا شد

طرح دستگیری سارقان و مالخران در پایتخت با بازداشت 294 سارق توسط پلیس آگاهی تهران بزرگ با حضور سردار عباسعلی محمدیان رییس پلیس تهران فاتب.
ادامه مطلب

سارقین تلفن همراه بکن و ببر حرفه ای جوان توسط پلیس آگاهی دستگیر شدند

سارقین تلفن همراه بکن و ببر حرفه ای جوان توسط پلیس آگاهی تهران بزرگ دستگیر شدند و با وجود داشتن سلاح سرد اظهار می کردند برای ترساندن بوده.
ادامه مطلب