تراول های جعلی از باند زورگیرانی که از اتباع غیر مجاز زورگیری میکردند کشف شد

تراول های جعلی از باند زورگیرانی که از اتباع غیر مجاز زورگیری میکردند کشف شد سردار علی ولیپور گودرزی از دستگیری این باند مامور نما گفت.
ادامه مطلب

سرقت میلیاردی از تازه عروس داماد توسط سارقان منزل و دستگیری پلیس آگاهی تهران

سرقت میلیاردی از تازه عروس داماد توسط سارقان منزل و دستگیری پلیس آگاهی تهران پایگاه سوم سردار گودرزی از تلاش پلیس برای کشف اموال مردم گفت.
ادامه مطلب

105 سارق و مالخر حرفه ای در پایتخت توسط پلیس آگاهی تهران بزرگ دستگیر شدند

105 سارق و مالخر حرفه ای در پایتخت توسط پلیس آگاهی تهران بزرگ دستگیر و 360 گوشی همراه مسروقه کشف و سردار گودرزی از نمایشگاه کشفیات بازدید کرد.
ادامه مطلب

229 سارق و مالخر حرفه ای در تهران توسط پلیس آگاهی دستگیر و 51 باند منهدم شد

229 سارق و مالخر حرفه ای در تهران توسط پلیس آگاهی دستگیر و 51 باند منهدم شد سردار عباسعلی محمدیان از نمایشگاه کشفیات پلیسی بازدید کردند.
ادامه مطلب

داماد خانواده عروس مادر زن پدر زن خود را با گلوله رگبار بست و پشیمان هم نیست

داماد خانواده عروس مادر زن پدر زن خود را با گلوله سلاح گرم به رگبار بست پشیمان هم نیست این جنایت خانوادگی در منطقه چهارباغ جنت آباد رخ داد.
ادامه مطلب