61 سارق زورگیر و 10 مالخر توسط پلیس آگاهی دستگیر و 500 گوشی سرقتی کشف شد

61 سارق زورگیر و 10 مالخر توسط پلیس آگاهی تهران بزرگ دستگیر و 500 گوشی سرقتی کشف شد سردار علی ولی پور گودرزی از بازداشت موقت سارقین خبر داد.
ادامه مطلب

سرنوشت گوشی های سرقتی از زبان رییس پلیس تهران بزرگ سردار محمدیان

سرنوشت گوشی های سرقتی از زبان رییس پلیس تهران بزرگ سردار محمدیان در طرح دستگیری سارقان مالخران پلیس آگاهی پایتخت در خیابان وحدت اسلامی.
ادامه مطلب

سارقان زورگیر حرفه ای جوان توسط ماموران پلیس آگاهی تهران بزرگ دستگیر شدند

سارقان زورگیر حرفه ای جوان توسط ماموران پلیس آگاهی تهران بزرگ دستگیر شدند و به بیش از چند صد فقره سرقت در حضور سردار محمدیان اعتراف کردند.
ادامه مطلب

سارقین لوازم خودرو با خوردن کلوچه سرقتی از خودروی مالباخته سرنخ را به پلیس دادند

سارقین لوازم خودرو با خوردن کلوچه سرقتی از خودروی مالباخته سرنخ اصلی را به ماموران پلیس آگاهی تهران بزرگ جهت شناسایی و دستگیری دادند.
ادامه مطلب

دستگیری باند حرفه ای سارقان و مالخر گوشی توسط پلیس آگاهی تهران بزرگ

دستگیری باند حرفه ای سارقان و مالخر گوشی توسط پلیس آگاهی تهران بزرگ و گفتگو با سردسته باند سرقت موبایل پایتخت از تعداد سرقت تلفن همراه.
ادامه مطلب