طرح مشترک کاشف و رعد پلیس آگاهی پیشگیری تهران بزرگ

طرح مشترک کاشف و رعد پلیس آگاهی و پلیس پیشگیری تهران بزرگ دستگیری سارق زورگیر مالخر کلاهبردار حرفه ای سردار رحیمی سرهنگ موقوفه ای سرهنگ گودرزی.
ادامه مطلب

اجرای طرح مشترک پلیس آگاهی و پیشگیری تهران بزرگ فاتب

اجرای طرح مشترک پلیس آگاهی و پیشگیری تهران بزرگ طرح کاشف و رعد سردار حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران و پلیس های تخصصی آگاهی و پیشگیری پایتخت.
ادامه مطلب

باز کردن درب و سرقت خودرو با چوب بستنی توسط سارق

باز کردن درب و سرقت خودرو با چوب بستنی توسط سارق حرفه ای سابقه دار انواع ماشین های ایرانی در 3 ثانیه طرح رعد پلیس پیشگیری تهران بزرگ ستاد فاتب.
ادامه مطلب

کشف 55 قبضه سلاح شکاری و جنگی در طرح رعد 61 پلیس

کشف 55 قبضه سلاح شکاری و جنگی در طرح رعد 61 پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ و سلاح دوش پرتاب از کشفیات طرح رعد شصت و یک سردار رحیمی.
ادامه مطلب